SPREJETI ODLOKI OBČINE LITIJA !
POVEZAVA NA DOKUMENT: DATUM VELJAVNOSTI:
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. KLIK 13.01.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. KLIK  01.07.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. KLIK  30.07.2016
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija KLIK  26.01.2002
Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija KLIK  09.07.2011
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Litija  KLIK  11.04.2007
Odlok o pokopališkem redu v Občini Litija KLIK 16.11.2018
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Litija KLIK 16.11.2018
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Litija KLIK 15.07.2014
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Litija  KLIK 27.10.2015
Odlok o občinskih cestah v Občini Litija KLIK  14.07.2012
ISKALNIK OSTALIH VELJAVNIH ODLOKOV OBČINE LITIJA                                                         KLIK !

 

 SPREJETI ODLOKI OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI ! POVEZAVA NA DOKUMENT: DATUM VELJAVNOSTI:
Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. KLIK 13.01.2007
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. KLIK 01.07.2008
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o. KLIK  30.07.2016
Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji KLIK  04.10.2014 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji KLIK 08.11.2008 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji KLIK   06.04.2009
Odlok o pokopališkem redu v Občini Šmartno pri Litiji KLIK  20.04.2018 
Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Šmartno pri Litiji KLIK  20.04.2018
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji  KLIK  08.07.2014
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji KLIK  27.10.2010 
Odlok o občinskih cestah in javnih površinah v Občini Šmartno pri Litiji KLIK  21.07.2015
ISKALNIK OSTALIH VELJAVNIH ODLOKOV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI                                         KLIK !