KONTAKTI

DEŽURNI TELEFONI  
VODOVOD M: 041 349 181 
POGREBNA SLUŽBA M: 041 685 073 
OGREVANJE M: 041 685 072 
CESTNA DEJAVNOST M: 041 768 303
PRIJAVA NAPAK JAVNE RAZSVETLJAVE T: 01 890 00 10 E: info@ksp-litija.si
SPOROČANJE STANJA ŠTEVCA  
Preko spletne aplikacije:                                  www.komunala.info
SPLOŠNE INFORMACIJE  
  T: 01 890 00 10 
  F: 01 890 00 20 E: info@ksp-litija.si
BLAGAJNA  
Nives Berčon T: 01 890 00 23 E: nives.bercon@ksp-litija.si
DIREKTOR  
Roman Ciglar T: 01 890 00 18 E: roman.ciglar@ksp-litija.si
TAJNIŠTVO DIREKTORJA  
Kristina Omahen T: 01 890 00 10 E: kristina.omahen@ksp-litija.si
SEKTOR SPLOŠNE, KADROVSKE IN PRAVNE SLUŽBE  
Metka Vrhovec T: 01 890 00 13 E: marjeta.vrhovec@ksp-litija.si
SEKTOR ZA RAZVOJ, INFORMATIKO IN UPRAVLJANJE
Milan Klinc T: 01 890 00 15 E: milan.klinc@ksp-litija.si
OBČINSKA NAJEMNA STANOVANJA    
Ksenja Celarc T:01 890 00 16 E: ksenja.celarc@ksp-litija.si
FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR  
VODJA     
Karmen Potisek T: 01 890 00 14 E: karmen.potisek@ksp-litija.si
OBRAČUN KOMUNALNIH STORITEV    
Ani Lokar T: 01 890 00 28 E: ani.lokar@ksp-litija.si

TEHNIČNI SEKTOR

GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
SKUPNA KOMUNALNA RABA   
Janez Orehek T: 01 890 00 11 E: janez.orehek@ksp-litija.si
VODOVOD IN KANALIZACIJA   
Marko Berčon T: 01 890 00 26 E: marko.bercon@ksp-litija.si
RAVNANJE Z ODPADKI   
Aleš Merzel M: 041 768 304 E: ales.merzel@ksp-litija.si
POGREBNA SLUŽBA T: 01 898 73 60 E: pogrebna@ksp-litija.si
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
AVTO PARK   
Bogdan Ahac T: 01 890 00 22 E: bogdan.ahac@ksp-litija.si
NABAVA – SKLADIŠČE   
Dušan Bahovec T: 01 890 00 27 E: dusan.bahovec@ksp-litija.si
CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA (CČN)   
Marta Peršin T: 01 890 00 25 E: marta.persin@ksp-litija.si