Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov nastalih v gospodinjstvih,

izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2019.

 

Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2019 lahko oddajali nevarne odpadke nastale v gospodinjstvih,

je naslednji:      na povezavi …