Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2018.Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2018 lahko oddajali nevarne
odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji:   sledi povezavi