Obveznost lastnikov nepremičnin

 

Lastnike, ki oddajajo svoje nepremičnine v najem ali  se na kakršenkoli drugačen način njihova nepremičnina uporablja s strani  druge fizične ali pravne osebe (najemnika ali uporabnika),    ne glede na vrsto razmerja  ali obstoj razmerja,    obveščamo, da so dolžni sami   preverjati  ali le – ti  poravnavajo obveznosti po računih, ki jih izdaja naše podjetje, ker so sicer  po veljavni zakonodaji sami odgovorni za poravnavo  dolgov  najemnikov oz. uporabnikov.

KSP Litija d.o.o.