Vzdrževanje javne razsvetljave v občini Litija

Obveščamo vas, da je bila z dnem 01.06.2019 podpisana, pogodba za opravljane izbirne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Litija s podjetjem KSP Litija d.o.o. Na ta način je bila javna razsvetljava predana v upravljanje in vzdrževanje podjetju KSP Litija d.o.o.

Na podlagi navedenega Občina Litija OBVEŠČA vse občanke in občane, da se v bodoče za izvajanje gospodarske javne službe – javne razsvetljave v občini Litija, in sicer za izvajanje tekočega in interventnega vzdrževanja ter za odpravo napak na javni razsvetljavi obrnete na:

Center za prijavo napak

e-pošta: info@ksp-litija.si

WEB: www.ksp-litija.si

Telefon: 01/8900010

Prijava okvar preko internetne strani!

Opaženo napako na javni razsvetljavi (pregorela luč, nedelovanje celotne veje javne razsvetljave, pretrgane kable in druge poškodbe) je potrebno takoj sporočiti na Center za prijavo napak, saj bo le na ta način napaka zabeležena ter tudi v najkrajšem možnem času odpravljena.

Odzivni časi za vzdrževanje in odpravo napak:
1: Odprava napak in okvar, ki ogrožajo življenje in zdravje ljudi – 2 uri od prijave napake
2: Odprava pomembnih okvar, napak oziroma poškodb v roku 12 ur od prijave napake. Za pomembne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se šteje predvsem celodnevno delovanje naprav ter takšne okvare, napake in poškodbe ki ogrožajo javno varnost.
3: Odprava napak in okvar celotne veje javne razsvetljave v roku 2 delovnih dni od prijave napake
4: Odprava manj pomembnih napak in okvar v roku 14 dni od prijave napake.