ODVOZ ODPADNEGA PAPIRJA TER KARTONSKE IN PAPIRNE EMBALAŽE PO SISTEMU OD VRAT DO VRAT

 

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da bomo v letu 2019  postopno nameščali namenske zabojnike za zbiranje odpadne papirne in kartonske embalaže ter papirja. Zabojniki so črne barve z modrim pokrovom volumna 120 in 240 litrov. Gospodinjstvom z do dvema članoma bomo namestili 120 litrski zabojnik, gospodinjstvom z več kot tremi člani pa 240 litrski zabojnik. Tovrstne frakcije komunalnih odpadkov vam ne bo treba več odnašati na ekološke otoke, kajti javno podjetje jo bo odvažalo po sistemu od vrat do vrat. Ko bo posamezno območje  (rajon odvoza) opremljen z tovrstnimi zabojniki bomo zagotovili enkrat mesečni odvoz.

Urnik odvoza:

na povezavi …

 

 

V zabojnik z modrim pokrovom odlagamo: 

 • časopise, revije, zvezke, knjige
 • prospekte, kataloge,
 • pisemske ovojnice,
 • pisarniški papir,
 • ovojni papir,
 • papirnate nakupovalne vrečke,
 • papirno in kartonsko embalažo…     
Med odpadni papir in papirno ter kartonsko embalažo  ne sodi

 • kartonska votla embalaža tekočin (tetrapak),
 • kopirni (indigo), povoščeni in plastificirani papir,
 • celofan,
 • tapete,
 • higienski papir (servietki, robčki, brisačke),
 • od živil pomazana ali prepojena papirnata ter kartonska embalaža,
 • papirnati in kartonski krožniki, pladnji in kozarci za enkratno uporabo,
 • vreče lepil, cementa, apna, krmil…