Kosovni odpadki in naročanje odvoza

NAROČNIŠKI SISTEM ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV NASTALIH V GOSPODINJSTVIH

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjteje Litija, d.o.o., vsem gospodinjstvom, ki boste to potrebovali in ste uporabniki storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, enkrat letno zagotavlja prevzem kosovnih odpadkov na vašem domu, v skupni količini do 2,0 m3.

Obrazec naročila za odvoz kosovnih odpadkov, ki ga boste za posamezno leto prejeli po običajni pošti, boste izpolnili in ga poslali na naslov javnega podjetja po običajni pošti, po e-pošti:info@ksp-litija.si ali po faksu: številka 01/890 00 20.

Naročniški sistem odvoza kosovnih odpadkov temelji na individualnem naročanju in to takrat, ko ga gospodinjstvo najbolj potrebuje. Po prejetju vašega pisnega naročila vam bo javno podjetje najkasneje v roku 30 dni, izvedlo odvoz kosovnih odpadkov. Točen termin odvoza bomo medsebojno dogovorili, zato naprošamo vse naročnike, da nam ob naročilu obvezno posredujejo telefonsko številko na kateri boste dosegljivi. Ob odvozu je obvezna prisotnost predstavnika naročnika.

Kosovni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih in jih zaradi njihove velikosti, oblike in teže ne moremo odlagati v zabojnike za mešane komunalne odpadke. Vrste kosovnih odpadkov so navedene v obrazcu naročila.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne sodijo gradbeni odpadki (opeka, ploščice, okna, vrata, salonitke, izolacijski gradbeni materili, cement…), deli avtomobilov, avtomobilske gume, sodi z vsebino in podobno. Med kosovne odpadke ne sodijo niti odpadki kot so neuporabna oblačila, čevlji, kuhinjska posoda, igrače in razni drugi nekoristni odpadki, ki jih glede na njihovo velikost, lahko odložimo v sive zabojnike.

Odpadkov, ki niso uvrščeni med kosovne odpadke, javno podjetje  ne bo prevzemalo.

Sistem odvoza kosovnih odpadkov po predhodnem naročaju se je v letu 2012, ko je bil uveden, izkazal za uspešnega, predvsem pa sprejemljivega s strani uporabnikov. Večino prevzetih kosovnih odpadkov je javno podjetje predalo ustreznim zbiralcem in niso končali na odlagališčih.

Kosovne odpadke, ki nastajajo v gospodinjstvu se lahko oddajo tudi v pretovornih postajah v Litiji na naslovu Ponoviška cesta 15, 1270 Litija in v Šmartnem pri Litiji na naslovu Grumova 6 a, 1275 Šmartno pri Litiji. Občani obeh občin lahko posamezne frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo v vašem gospodinjstvu, oddate v zbirnem centru, ki vam je bližji.

Obrazec naročilo za odvoz kosovnih odpadkov

 

Obratovalni čas v Litiji:

ponedeljek med 8:00 in 12:00 uro

sredo med 13:00 in 17:00 uro

petek med 12:00 in 16:00 uro.

Obratovalni čas v Šmartnem pri Litiji:

torek med 8:00 in 12:00 uro,

četrtek med 12:00 in 16:00 uro

sobota med 8:00 in 12:00 uro.