DEŽURNI TELEFONI


Vodovod: 041 349 181
Pogrebna služba: 041-685-073, 01/898-73-60
Oskrba s toploto: 041-685-072
Cestna dejavnost: 041 768-303