DEŽURNI TELEFONI


Vodovod: 041 349 181
Pogrebna služba: 041-685-073, 01/898-73-60
Oskrba s toploto: 041-685-072
Cestna dejavnost: 041 768-303
Center za prijavo napak javne razsvetljave: e-pošta: info@jr-lj.si , www.jr-lj.si Telefon: 01/58-63-600 Fax: 01-54-29-400