JAVNA NAROČILA

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
PO POSTOPKU NARO
ČILA MALE VREDNOSTI (47. člen ZJN-3) 

 

1.       Dobavo zabojnikov za papir

 

2.      Sukcesivna dobava goriv