JAVNA NAROČILA

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA  ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
PO POSTOPKU NARO
ČILA MALE VREDNOSTI

 

Dobava smetarskega vozila za pobiranje, stiskanje in odvoz odpadkov