Embalaža

ODVOZ PLASTIČNE, KOVINSKE IN SESTAVLJENE EMBALAŽE OD VRAT DO VRAT SE URESNIČUJE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča vse naše uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da bomo v mesecu oktobru 2011, postopoma po posameznih območjih, pričeli nameščati namenske zabojnike za zbiranje odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže. Zabojniki bodo plastični, sive barve, z rumenim pokrovom in večinoma volumna 240 litrov. Tovrstne odpadne embalaže vam ne bo treba več odnašati na ekološke otoke, kajti zagotavljal se bo prevzem po sistemu od vrat do vrat.

zabojnik_em1
SLIKA ZABOJNIKA
Ko bodo posamezna območja opremljena z zabojniki z rumenim pokrovom, bo javno podjetje tovrstno odpadno embalažo odvažalo na 14 dni. Odvoz preostanka komunalnih odpadkov pa se bo iz tedenskega zmanjšal na štirinajstdnevnega. Odvoz bo torej izmeničen, na sode tedne (2, 4, 6…) bo javno podjetje prevzemalo odpadno embalažo – zabojnik z rumenim pokrovom, medtem ko na lihe tedne (1, 3, 5… ) preostanek komunalnih odpadkov – siv zabojnik, oziroma zabojnik, ki ga že imate. Na dan odvoza boste ustrezni zabojnik pripravili na prevzemno mesto, torej ob vozno pot smetarskega vozila, kjer ga bo javno podjetje izpraznilo.

Dobava in dostava zabojnika bo znašala za 240 litrski zabojnik 30 €, za 120 litrski zabojnik pa 22 €. Navedeni ceni že vključujeta 20 % DDV. Cena storitve ravnanja s komunalnimi odpadki bo ostala nespremenjena.

Skrajni čas je, da odpadke, ki nastanejo v gospodinjstvu, sprejmemo za svoje odpadke. Vsi povzročitelji odpadkov pa moramo svoje odpadke ločevati, kajti tega nihče ne more početi namesto nas.

Javno podjetje vas prosi za vaše sodelovanje in razumevanje!

V ZABOJNIK Z RUMENIM
POKROVOM ODLAGAMO:
– odpadno plastično embalažo: plastične vrečke in folije, plastične steklenice, jogurtove lončke, plastično embalažo od čistil, šamponov…

– odpadno kovinsko embalažo: konzerve, pločevinke, tube, kovinske folije…
– odpadno sestavljeno embalažo (tetrapak): embalažo tekočih živil (mleka, sokov in drugih napitkov)

zabojnik_em2
Embalaže mora biti prazna in v kolikor je mogoče stisnjena.

V zabojnik z rumenim pokrovom nikakor ne sodi papirna, kartonska in steklena embalaža, ki se zbira ne ekoloških otokih, prav tako ne keramika, tekstil, usnje, in drugi odpadki, ki sodijo med preostanek odpadkov (siv zabojnik), prav take ne nevarni odpadki (baterije, zdravila, barve, laki…) in tudi ne biološko razgradljivi odpadki (trava, plevel, rože, zelenjava …).

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA – KAM Z NJO?

Baliranje delno posušene trave je na številnih kmetijah postal pogost način spravila krme oziroma priprave travne silaže. Folija za ovijanje bal ostane za kmeta po uporabi krme le še nepotreben odpadek in vprašanje kam z njo?

Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti pod klasifikacijsko številko; 02 01 04 Odpadna plastika (razen embalaže) in zanjo je dolžan poskrbeti povzročitelj. Odpadna silažna folija torej ni komunalni odpadek in posledično zbiranje in  odvoz ni obvezna občinska gospodarska javna služba. Odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke, poleg zabojnikov ali na ekološke otoke ni dovoljeno.

več na povezavi …