Biološko razgradljivi odpadki

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN ZELENI VRTNI ODPAD

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih določa Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur.l.RS,št.39/2010). Povzročitelji odpadkov iz gospodinjstev morajo hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku. Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva, ki  ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku, ker jih ni dovoljeno mešati z drugimi odpadki. Ločeno zbiranje teh odpadkov mora biti zagotovljeno do 30. junija 2011. 
Obrazec_ravnenje_z_bioodpadki
Obvestilo_uporabniki

Odpadki, primerni za kompostiranje
a)      Zeleni vrtni odpad:
          odpadno vejevje,
          trava,
          listje,
          stara zemlja lončnic,
          rože,
          plevel,
          gnilo sadje,
          stelja malih rastlinojedih živali. 
b)     Kuhinjski odpadki:
          zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
          jajčne lupine,
          kavna usedlina.
          filter vrečke,
          pokvarjeni prehrambni izdelki,
          papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.
Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi:
          plastika,
          steklo,
          kovine,
          keramika,
          kosti,
          maščobe,
          ostanki tekstila,
          vsebina vrečk za sesalce,
          zdravila,
          oblanci in žagovina obdelanega lesa,
          mačji in pasji iztrebki,
          plenice.

Za ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov v kuhinjah si lahko nabavite posebne posode namenjene za tovrstne odpadke skupaj z biološko razgradljivimi vrečkami.

 
locevanje-2 locevanje-1
      Posode za zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov
                                                
Prevzem biološko razgradljivih odpadkov se bo zagotavljal pri večstanovanjskih objektih (blokih) in pri individualnih hišah v mestu Litija in naselju Šmartno pri Litiji, kjer ne morete ali ne boste želeli tovrstnih odpadkov sami kompostirati, seveda proti plačilu. Biološko razgradljive odpadke boste javnemu podjetju prepuščali v rjavih plastičnih zabojnikih.

locevanje-3
Zabojnik za biološke odpadke

Prevzem biološko razgradljivih odpadkov na območjih vaških poselitev se v letu 2011 še ne bo zagotavljal. Ker pa tovrstnih odpadkov ne bo dovoljeno odlagati v zabojnik za mešane komuanlne odpadke, bodo gospodinjstva na vasi dolžna kompostirati. Gospodinjstva naprošamo naj si zagotovijo kompostnike in biološke kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad kompostirajo na domačem vrtu.
 
locevanje-4 locevanje-6
  
             Kompostniki (sliki sta simbolični)
 
 Biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad je strogo prepovedano mešati z drugimi komunalnimi odpadki. Vsi povzročitelji morajo tovrstne odpadke ali kompostirati ali oddajati izvajalcu javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov v posebnem zabojniku.

KOŠ ZA BIOLOŠKE ODPADKE ORGANKO

 V štiri članski družini se na teden nakopiči približno 35 kilogramov odpadkov, od katerih biološki predstavljajo kar 30 odstotkov.

Odpadki ob prisotnosti kisika razpadajo, česar posledica so:
 • neprijeten vonj,

privabljanje mušic,

obremenjevanje okolja s toplogrednimi plini,

onesnaževanje podtalnice.

Zbiranje bioloških odpadkov brez gnitja in neprijetnih vonjav

Organko je funkcionalno zasnovan koš za biološke odpadke. Z njim biološke odpadke hranimo kar v kuhinji, brez uporabe vrečk in dnevnega praznjenja koša. Z uporabo priloženega posipa za biološke odpadke (v tujini znan kot Bokashi), se v Organku  prične proces fermentacije, pri katerem efektivni mikroorganizmi preprečijo gnitje in nastanek neprijetnih vonjav. Set dveh košev omogoča, da se v enem izmed košev proces fermentacije zaključi v celoti, kar uporabniku zagotavlja osnovo za kompost 1. razreda. Set za kompostiranje je namenjen lastnikom vrtov in kompostnikov.

Produkti fermentacijskega procesa v Organku

FERMENTACIJSKA TEKOČINA
 
Nastaja med procesom fermentacije in jo lahko uporabimo kot:
 
• naravno gnojilo za vrtne in sobne rastline (razredčena v razmerju 1:200)
• sredstvo za vzdrževanje čistih odtokov in higienizacijo greznice (nerazredčena).
 
OSNOVA ZA KOMPOST 1. RAZREDA

Prisotnost naravnih mikroorganizmov v naravnem posipu za ločevanje bioloških odpadkov sproži v košu fermentacijski proces, pri katerem biološki odpadki zadržijo pomembna hranila, vitamine in minerale. Pesticidi in škodljive spojine se razgradijo na okolju prijazne elemente. Zmes fermentiranih bioloških odpadkov predstavlja prvovrstno osnovo za nadaljnjo pripravo komposta primernega za pridelavo hrane.

organko_v_kuhinji lea
 

Kaj sodi v ORGANKA?

V ORGANKA lahko odložimo skoraj vse biološke odpadke. Večje kose živil je priporočljivo razrezati na manjše, s tem prispevamo k učinkovitejšemu procesu fermentacije.
 

PRIMERNI ODPADKI:

 • pripravljena hrana,
 • sadje in zelenjava,
 • kuhano in surovo meso,
 • sir,
 • ribe,
 • jogurt,
 • jajca,
 • manjše kosti,
 • kruh,
 • kavne usedline,
 • čajne vrečke,
 • ovenele cvetlice• manjša količina papirnatih robčkov.
NEPRIMERNI ODPADKI: 
 
Tekočine:
 • kis,
• sok,

• mleko,
• olje,
• voda.


Drugo:

• velike kosti,
• pepel,
• živalski iztrebki,
• papir.

Za več informacij smo vam na voljo vsak delovnik na brezplačni telefonski številki 080 81 01. Vabljeni ste tudi k obisku naše spletne strani  “www.organko.si

ali pa si ogledate zloženko, ki jo prejmete v naših prostorih.