OBMOČJE BREZ JAVNE KANALIZACIJE

 

ODVAJANJE ODPADNE KOMUNALNE VODE IZ STAVB V OBMOČJIH BREZ JAVNE KANALIZACIJE  (IZVEN OBMOČJA AGLOMERACIJ)

V naseljih, kjer izgradnja javne kanalizacije ni predvidena, ali je dolžina kanalizacijskega priključka do sosednje aglomeracije, večja od 100 m, se komunalna odpadna voda čisti v:

MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI (MKČN) ali  NEPRETOČNI GREZNICI.