OBMOČJE JAVNE KANALIZACIJE S KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO

 

Naselja v občini Litija: LITIJA, ZAGORICA IN DEL NASELJA BREG PRI LITIJI

Naselja v občini Šmartno pri Litiji: ŠMARTNO PRI LITIJI

OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA NA JAVNO KANALIZACIJO

Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Lastnik objekta mora zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom.

OBMOČJE PREDVIDENE JAVNE KANALIZACIJE S KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO

Naselja v občini Litija (področje aglomeracij od 500 PE do 2000 PE):

KRESNICE: javna kanalizacija brez komunalne čistilne naprave

JEVNICA: brez zgrajene javne kanalizacije

OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA

Na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora investitor ali lastnik objekta, v katerem nastaja komunalna odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo. Lastnik objekta mora zagotoviti, da je objekt zaradi priključitve na javno kanalizacijo opremljen s kanalizacijskim priključkom.

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija ter je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE se lahko zagotovi opremljanje tudi z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta.

OBMOČJA PREDVIDENE UREDITVE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE

NASELJA V OBČINI LITIJI (področje aglomeracij do 500 PE):

Vače-Klenik, Spodnji Log, Breg-Tenetiše, Zgornji Log, Zgornji Hotič, Spodnji Hotič, Sava, Gabrovka, Tihaboj, Smrekarca, Dole pri Litiji,

NASELJA V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI(področje aglomeracij do 500 PE):

Dvor, Vintarjevec, Cerovica, Zgornja Jablanica, Selšek, Zavrstnik, Gradiške Laze, Šmartno (ID 7166) 

Opremljenost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni določena (javna kanalizacija, ki se zaključuje s čistilno napravo ali male komunalne čistilne naprave za skupine objektov ali za posamezne objekte).

OBVEZNOST PRIKLJUČEVANJA

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija ter je obremenjevanje okolja zaradi nastajanja komunalne odpadne vode v tem objektu manjše od 50 PE se lahko zagotovi opremljanje tudi z malo komunalno čistilno napravo ali izjemoma nepretočno greznico, če gre za začasno rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka sočasno z gradnjo objekta.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE  IZ STAVB V OBMOČJIH PREDVIDENE UREDITVE Z JAVNO KANALIZACIJO

Do izgradnje javne kanalizacije se komunalno odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu:

  1. čisti v obstoječi mali komunalni čistilni napravi,
  2. zbira v obstoječi nepretočni greznici, ali
  3. čisti v obstoječi pretočni greznici.