Ceniki


ARHIV ELABORATI:

Elaborat oskrba s pitno vodo 2016

Elaborat odvajanje in čiščenje odpadnih voda 2016

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2016

Elaborat oskrba s pitno vodo 2015

Elaborat odvajanje odpadnih voda 2015

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2015

Elaborat oskrba s pitno vodo 2014

Elaborat odvajanje odpadnih voda 2014

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2014

ARHIV CENIKOV:

Cenik najemnine grobov za leto 2016

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varsta okolja  v občini Litija za leto 2016

Priloga k ceniku komunalnih storitev v občini Litija 2016

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Šmartno pri Litiji za leto 2016

Priloga k ceniku komunalnih storitev v občini Šmartno pri Litiji 2016

Cenik najemnine za grob 2015

Cenik komunalnih storitev v občini šmartno pri Litiji 2016

Cenik komunalnih storitev v občini Litija 2015 od 1.5.2015

Priloga OL – 2015 k ceniku 2015 – občina Litija

Cenik komunalnih storitev v občini Šmartno pri Litiji 2015 od 1.5.2015

Priloga OŠ – 2015 k ceniku 2015 – občina Šmartno pri Litiji

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2014 od 1.5.2014

Cenik kontejnerskega odvoza od 1.7.2014 dalje

Priloga OL-2014 k ceniku 2014 – OBČINA LITIJA

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji  2014 od 1.5.2014

Priloga OŠ-2014 k ceniku 2014 – OBČINA ŠMARTNO

Cenik najemnin grobov 2014 od 23.5.2014

Cenik najemnin grobov 2013 od 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 do 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2013 od 1.10.2013

Cenik prispevkov za vodovod: vodomer in priključek od 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 od 1.10.2013

Cenik komunalnih storitev občine Šmartno pri Litiji od 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 – do junij 2013

Sprememba cenika komunalnih storitev v Občini Litija 2013 – ni v uporabi

Sprememba cenika komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2013 – ni v uporabi

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2013 – ni v uporabi

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 – ni v uporabi

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2011

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2011

Cenik pogrebnih storitev 2011

Cenik najemnine grobov 2012

Cenik najemnine grobov 2013

Cenik prispevkov 2012_vodomer in prikljucek

Cenik tržnih dejavnosti 2010

Cenik zimske službe 2010