Veljavni ceniki KSP Litija

 

VELJAVNI CENIKI V OBČINI LITIJA:

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Litija za leto 2018

Priloga občine Litija 2018 (od 01.11. dalje) k ceniku za komunalne storitve

Priloga občine Litija 2018 (do 31.10.2018) k ceniku za komunalne storitve

POVZETEK IZ CENIKA podjetja CEROZ d.o.o.

VELJAVNI CENIKI V OBČINI ŠMARTNO:

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Šmartno za leto 2018

Priloga občine Šmartno pri Litiji 2018 (od 01.11. do dalje) k ceniku za komunalne storitve 

Priloga občine Šmartno pri Litiji 2018 (do 31.10.2018) k ceniku za komunalne storitve 

 

 

OSTALI VELJAVNI CENIKI KSP LITIJA:

Cenik pogrebnih storitev

Cenik najemnine grobov za leto 2018

Cenik praznjenja in čiščenja greznic ter prevzema in čiščenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav

Cenik tržnih dejavnosti od 1.7.2013

Cenik kontejnerskega odvoza odpadkov in in odvoza odpadne embalaže od 1.1.2017 dalje

Cenik prevzema odpadkov v zbirnem centru

ELABORATI:

Elaborat oskrba s pitno vodo 2018

Elaborat odvajanje in čiščenje odpadnih voda 2018

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2018

 

 

ARHIV CENIKOV:

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Litija za leto 2017

Priloga občine Litija 2017 k ceniku za komunalne storitve

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Šmartno za leto 2017 

Priloga občine Šmartno pri Litiji 2017 k ceniku za komunalne storitve 

Cenik najemnine grobov za leto 2016

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varsta okolja  v občini Litija za leto 2016

Priloga k ceniku komunalnih storitev v občini Litija 2016

Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Šmartno za leto 2016

Priloga k ceniku komunalnih storitev v občini Šmartno pri Litiji 2016

Cenik najemnine za grob 2015

Cenik komunalnih storitev v občini šmartno pri Litiji 2016

Cenik komunalnih storitev v občini Litija 2015 od 1.5.2015

Priloga OL – 2015 k ceniku 2015 – občina Litija

Cenik komunalnih storitev v občini Šmartno pri Litiji 2015 od 1.5.2015

Priloga OŠ – 2015 k ceniku 2015 – občina Šmartno pri Litiji

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2014 od 1.5.2014

Cenik kontejnerskega odvoza od 1.7.2014 dalje

Priloga OL-2014 k ceniku 2014 – OBČINA LITIJA

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji  2014 od 1.5.2014

Priloga OŠ-2014 k ceniku 2014 – OBČINA ŠMARTNO

Cenik najemnin grobov 2014 od 23.5.2014

Cenik najemnin grobov 2013 od 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 do 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2013 od 1.10.2013

Cenik prispevkov za vodovod: vodomer in priključek od 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 od 1.10.2013

Cenik komunalnih storitev občine Šmartno pri Litiji od 1.7.2013

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 – do junij 2013

Sprememba cenika komunalnih storitev v Občini Litija 2013 – ni v uporabi

Sprememba cenika komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2013 – ni v uporabi

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2013 – ni v uporabi

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2013 – ni v uporabi

Cenik komunalnih storitev v Občini Litija 2011

Cenik komunalnih storitev v Občini Šmartno pri Litiji 2011

Cenik pogrebnih storitev 2011

Cenik najemnine grobov 2012

Cenik najemnine grobov 2013

Cenik prispevkov 2012_vodomer in prikljucek

Cenik tržnih dejavnosti 2010

Cenik zimske službe 2010

 

ARHIV ELABORATI:

Elaborat oskrba s pitno vodo 2017

Elaborat odvajanje in čiščenje odpadnih voda 2017

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2017

Elaborat oskrba s pitno vodo 2016

Elaborat odvajanje in čiščenje odpadnih voda 2016

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2016

Elaborat oskrba s pitno vodo 2015

Elaborat odvajanje odpadnih voda 2015

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2015

Elaborat oskrba s pitno vodo 2014

Elaborat odvajanje odpadnih voda 2014

Elaborat ravnanje s komunalnimi in BIO odpadki 2014