Odpadno jedilno olje

LOČENO ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA 
Kam z odpadnim jedilnim oljem? 
Odpadno jedilno olje, ki nastaja v kuhinjah nikakor ne sodi v straniščno školjko ali kuhinjski odtok, prav tako ga je prepovedano mešati z drugimi odpadki. Z odvajanjem v kanalizacijo, greznico ali neposredno v okolje lahko pride do zamašitve odtočnih cevi, pojava malih glodavcev in težav na čistilnih napravah. En liter jedilnega olja pomeni obremenitev 19 PE.
Kaj storiti z odpadnim jedilnim oljem, ki vama je ostal v ponvi?Olje ohladite, zlijte v plastenko ali v namensko posodo, ki jo prejmte na sedežu javnega podjetja.

V letu 2018 lahko vsa  gospodinjstva iz območja občine Litija in občine Šmartno pri Litiji prevzamejo namenske posode za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja. S tem želimo zmanjšati količine odpadnega jedilnega olja, ki se odlaga med odpadke ali zliva v kanalizacijo in povzroča nepotrebno obremenitev čistilne naprave.

Posode za zbiranje odpadnega jedilnega olja v kuhinji

Odpadno jedilno olje, ki nastaja v gospodinjstvih, brezplačno prevzemamo v zbirnem centru Šmartno in zbirnem centru Litija, v času obratovanja ter na letni akciji zbiranja nevarnih odpadkov. 

Kuhinje, ki pripravijo več kot 20 obrokov hrane dnevno, morajo zbirati odpadno jedilno olje in ga predajati registriranemu zbiralcu, ki poskrbi za njegovo nadaljnje ravnanje. Javno podjetje tovrstnim kuhinjam v okviru izvajanja gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov  ni dolžno zagotavljati prevzema.

 

 

Namenski posodi za zbiranje odpadnega jedilnega olja v zbirnih centrih za komunalne odpadke:

 


ZC Šmartno, Grumova 6a, šmartno


ZC Šmartno, Grumova 6a, šmartno 

 

Obratovalni čas zbirnih centrov:

ZBIRNI CENTER ŠMARTNO, Grumova 6 a, 1275 Šmartno

TOREK od 8.00 ure  do 12.00 ure
ČETRTEK    od 12.00 ure do 16.00 ure
SOBOTA  od 8.00 ure do 12.00 ure.

 

ZBIRNI CENTER LITJA, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija

PONEDELJE od 8.00 ure  do 12.00 ure
SREDA od 13.00 ure do 17.00 ure
PETEK od 12.00 ure do 16.00 ure.