KAJ NE SODI V JAVNO KANALIZACIJO

 

Kanalizacija je namenjena izključno odvajanju komunalne odpadne vode in padavinske vode. V kanalizacijo ne sodijo:

 • Ostanki za osebno higieno (higienski vložki, tamponi, plenice, osvežilni in vlažilni robčki za nego dojenčkov, paličice za čiščenje ušes, britvice…)
 • Uporabljen sanitetni material,
 • Gospodinjski odpadki in ostanki hrane,
 • Strupene snovi in snovi ki razvijajo strupene pline in eksplozivne mešanice,
 • Jedke snovi (kisline in alkalije),
 • Barve, laki, motorna olja in drugi naftni derivati,
 • Maščobe in odpadna jedilna olja,
 • Greznične gošče,
 • Pepel, kosti, gnoj, gnojevka, škropiva, rastlinske ostanke, trupla poginulih živali,
 • Beton, cement, mavec, pesek, les, žagovina,
 • Oblačila in tekstil,
 • Kužne snovi, zdravila,
 • Plastika in razni drugi predmeti.

 

Naštete snovi in predmeti povzročajo okvare črpalk in zamašitve kanalizacije in omogočajo prekomerno razmnoževanje glodavcev. Razne snovi v večjih koncentracijah pa lahko motijo tudi postopek čiščenja na čistilni napravi. Nepravilno delovanje sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda posledično povečuje stroške odvajanja zaradi dodatnih intervencij čiščenja, napak in okvar postrojenj na kanalizacijskem sistemu.

zamasena-crpalka

Zamašitev črpalke

Uporabnike javne kanalizacije zato pozivamo, da naštetih predmetov in snovi ne odvajajo v javno kanalizacijo, ampak jih odlagajo v ustrezne zabojnike za odpadke ali jih odnesejo v zbirne centre za komunalne odpadke.

 

Pripravila:

Marta Peršin