Javne površine


Čiščenje in vzdrževanje javnih površin

Čistoča javnih površin je mestna osebna izkaznica. Kaže na spoštljiv in odgovoren odnos prebivalcev do svojega kraja in slika mestno podobo, kot si jo ustvarijo obiskovalci.
Seveda pa lahko za urejenost prostora največ naredi vsak posameznik sam, če si prizadeva z našimi javnimi površinami ravnati tako skrbno in odgovorno kot s svojimi zasebnimi.

Čiščenje javnih neprometnih površin.

Naše podjetje izvaja čiščenje javnih neprometnih površin, kot so ulice, pločniki in sprehajalne poti.
Čiščenje izvajamo ročno in strojno.
V občini Litija vzdržujemo preko 40000 m2 parkov (košnja, zasaditev cvetličnih gredic, obrezovanje živih mej in dreves, čiščenje ), vzdržujemo in čistimo otroška igrišča, ob sobotah postavljamo stojnice za tržnico pri ŠDL.
Vzdrževanje javnih prometnih površin. 

Skrbimo tudi za vzdrževanje parkirišč, pešpoti, igrišč, cestišč ter drugih prometnih površin. V okviru te dejavnosti deluje tudi zimska služba.

cistilni_s

V občini Litija vzdržujemo preko 40000 m2 parkov (košnja, zasaditev cvetličnih gredic, obrezovanje živih mej in dreves, čiščenje ), vzdržujemo in čistimo otroška igrišča, ob sobotah postavljamo stojnice za tržnico pri ŠDL.

jane-povrsine-1  jane-povrsine-2  jane-povrsine-3