URADNE URE

 

PONEDELJEK od 8.00 ure  do 11.00 ure in od 12.00 do 14.00 ure
SREDA     od 8.00 ure do  12.00 ure in od 13.00 do 16.30 ure ter
PETEK    od 8.00 ure do 11.00 ure.

 

BLAGAJNA

 

PONEDELJEK od 8.00 do 11.00 ure in  od 12.00 do 14.00 ure,
SREDA od 8.00 od 12.00 ure in od 13.00 do 16.30 ure,
PETEK 
od 8.00 do 11.00 ure.

 

ZBIRNI CENTER ŠMARTNO, Grumova 6 a, 1275 Šmartno

 

TOREK od 8.00 ure  do 12.00 ure
ČETRTEK     od 12.00 ure do 16.00 ure
SOBOTA  od 8.00 ure do 12.00 ure.

 

ZBIRNI CENTER LITJA, Ponoviška cesta 15, 1270 Litija

 

PONEDELJE od 8.00 ure  do 12.00 ure
SREDA od 13.00 ure do 17.00 ure
PETEK od 12.00 ure do 16.00 ure.
 

 

Nedelje in prazniki zaprto.

O b r a z l o ž i t e v :

Uradne ure in poslovanje blagajne je bilo določeno ob upoštevanju potreb občanov, predvsem pa zaradi nemotenega izvajanja delovnih nalog na sedežu podjetja in na terenu, upoštevajoč 40 urno tedensko delovno obveznost  ter  hkrati vedno večjih zahtev občanov po neposredni komunikaciji z delavci v upravi, zadolženimi za posamezna področja. Delavci, razporejeni na posamezna delovna mesta, morajo biti v času uradnega poslovanja, namenjenega občanom, na svojih delovnih mestih. V primeru odsotnosti (bolniška, redni letni dopust, druge odsotnosti) se nadomeščanje zagotovi, skladno z ustaljeno prakso in veljavnim aktom o organizaciji podjetja.

Direktor: Roman Ciglar, dipl.inž.str.