Zaključene investicije

  • Vodovod Litija – zaključena investicija,
  • Vodovod Hotič – zaključena investicija,
  • Vodovod Gradiške Laze / Sp. Jablanica – zaključena investicija
  • Vodovod Litija-Na Gričku, – zaključena investicija,