VODOVOD HOTIČ

V mesecu juniju 2018 bomo pričeli z izgradnjo povezovalnega cevovoda med naseljem Jesenje-Bitiče.

Izvedla se bo povezava med vodovodnim sistemom Ribče-Jesenje in vodovodnim sistemom Hotič, za dovod novega vodnega vira v vodovodni sistem Hotič.

Začetek gradnje je predviden v ponedeljek 11.6.2018 v naselju Jesenje, zaključek gradnje je predvidoma na koncu meseca avgusta 2018.