VODOVOD GOLIŠČE – ukrep količinske omejitve porabe pitne vode

OBVESTILO UPORABNIKOM PITNE VODE IZ SISTEMA JAVNE OSKRBE Z VODO GOLIŠČE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., kot upravljavec sistema javne oskrbe z vodo Golišče, prosi vse uporabnike pitne vode iz sistema javne oskrbe z vodo Golišče, da z vodo varčujete in jo uporabljate izključno za osebne in gospodinjske namene, ter za napajanje živali.

V zadnjem obdobju je na oskrbovanem območju Golišče prišlo do občutno povečane porabe pitne vode in sicer se je iz povprečne dnevne porabe 25 m3, poraba zvišala na 75 m3. Izdatnost vodnega vira vrtine Go-1/05 in postrojenje za pripravo vode, ne pokriva dnevne potrebe po pitni vodi in vodo moramo dovažati s cisternami.

Zaradi navedenega je prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje lastnih vodnjakov in bazenov. V primeru, da uporabniki navedenih ukrepov ne boste upoštevali, bomo žal, zaradi pomanjkanja vode, prisiljeni občasno prekiniti dobavo pitne vode. 

Posameznemu uporabniku, ki ne bo upošteval ukrepa varčevanja z vodo bo upravljavec, skladno z določili 24. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo  na območju Občine Litija (Ur.l. RS, št. 57/2006, s spremembami), prekinil dobavo vode. Nadzor nad izvajanjem ukrepa varčevanja z vodo bo opravljal za to pristojen občinski inšpektorat v sodelovanju z upravljavcem.

Ukrep količinske omejitve porabe pitne vode v sistemu javne oskrbe z vodo Golišče bo v veljavi vse do zagotovitve novega vodnega vira, katerega izdatnost bo pokrivala dnevno potrebo po pitni vodi, oziroma do preklica.

Hvala za razumevanje !