PRAZNENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN DO 50 PE

PRAZNENJE GREZNIC IN ODVOZ BLATA IZ MKČN DO 50 PE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. z januarjem 2019 uvaja redno prevzemanje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo manjšo od 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) ter pregledovanje MKČN, najmanj enkrat na tri leta in mesečni obračun omenjenih storitev.

več na povezavi …