Odvoz odpadnega papirja ter kartonske in papirne embalaže po sistemu od vrat do vrat

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. obvešča uporabnike storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, da bomo v letu 2019  postopno nameščali namenske zabojnike za zbiranje odpadne papirne in kartonske embalaže ter papirja. Zabojniki so črne barve z modrim pokrovom volumna 120 in 240 litrov. Gospodinjstvom z do dvema članoma bomo namestili 120 litrski zabojnik, gospodinjstvom z več kot tremi člani pa 240 litrski zabojnik. Tovrstne frakcije komunalnih odpadkov vam ne bo treba več odnašati na ekološke otoke, kajti javno podjetje jo bo odvažalo po sistemu od vrat do vrat. Ko bo posamezno območje  (rajon odvoza) opremljen z tovrstnimi zabojniki bomo zagotovili enkrat mesečni odvoz. Z urnikom odvoza iz posameznega rajona vas bomo seznanili naknadno preko spletne strani javnega podjetja: www.ksp-litija.si

več na povezavi …