OBVESTILO – VODOVOD LESKOVICA, VRATA / PREDVIDENA MOTENA OSKRBA Z VODO

SPOŠTOVANI UPORABNIKI PITNE VODE !

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., obvešča uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo LESKOVICA – VRATA, da bo izvajalo redna vzdrževalna dela na objektih za oskrbo s pitno vodo ter čiščenje zajetja in vodohrana v času:

od 15. oktobra do 17. oktobra 2018.

Oskrba z vodo bo motena ali celo prekinjena v krajših časovnih intervalih v dopoldanskem času. Poleg čiščenja vodohrana in izpiranja cevovodov bo izvedena tudi dezinfekcija z ustreznim klorovim preparatom v koncentracijah, ki so dopustne za pitno vodo.

Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo, vas prosimo, da na svojih pipah iztočite nekaj vode in tako izperete svoj cevovod. Vsak poseg lahko povzroči luščenje oblog na cevovodih in posledično je lahko voda za krajši čas motna. Z izpiranjem vašega cevovoda boste poskrbeli za varnejšo oskrbo s pitno vodo.

Zahvaljujemo se vam za vašo strpnost in razumevanje!