OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema HOTIČ

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča  uporabnike pitne vode iz vodovoda HOTIČ, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhati. 

Vodovod je od 31.07.2018 oskrbovan iz drugega vodnega vira, ki zagotavlja varnejšo oskrbo s pitno vodo in rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 28.08.2018, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.