Obvestilo uporabnikom za oskrbe s pitno vodo glede sporočanja stanja vodomera

Uporabnike obveščamo, da je možno sporočanje stanja vodomera samo preko www.komunala.info, po pošti ali osebno na sedežu podjetja najkasneje do zadnjega v mesecu za tekoči mesec. Uporabnike opozarjamo, da bomo zaradi avtomatizacije obračuna, kasneje sporočena stanja vodomerov upoštevali pri naslednjem obračunu (datum odčitka pomeni datum popisa vodomera). Sporočanje stanja vodomerov preko e-pošte stevci@ksp-litija.si ni več možno

… povezava na dokument