OBVESTILO – UKREP PREKUHAVANJA VODOVOD RIBČE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo RIBČE, da je potrebno vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Vzrok za prekuhavanje je neskladni vzorec vode odvzet v okviru monitoringa. 

 Ukrep velja do preklica!

Navodila o prekuhavanju pitne vode!