OBVESTILO UKREP PREKUHAVANJA VODOVOD GABROVKA-HOHOVICA

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča  uporabnike pitne vode iz vodovoda GABROVKA, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz zajetja Hohovica preko vodohrana Klanec, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Ukrep velja za naselja Klanec in delno Gabrovka (nižje ležeči del).

Ukrep velja do preklica!