OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema VODICE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodovo VODICE, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 31.01.2018, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.