OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema VELIKA ŠTANGA – RAČICA

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo VELIKA ŠTANGA – RAČICA, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 03.12.2020, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.