OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema RIBČE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo RIBČE, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Za odpravo vzroka neskladja pitne vode je moral upravljavec na vodovodnem sistemu Ribče uvesti dezinfekcijo pitne vode s klorovim preparatom.

Analizni izvidi vzorcev pitne vode na pipah uporabnikov, odvzetih 21.11.2018, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št.:19/04 s spremembami).