OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema GRILOVEC

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo GRILOVEC, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Za odpravo vzroka neskladja pitne vode je moral upravljavec na vodovodnem sistemu Grilovec uvesti dezinfekcijo pitne vode s klorovim preparatom. Bakterije fekalnega izvora so namreč prisotne že na zajetju pitne vode.

Analizni izvidi vzorcev pitne vode na pipah uporabnikov, odvzetih 15.11.2018, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l.RS, št.:19/04 s spremembami).