OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema VINTARJEVEC – VAS

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo VINTARJEVEC – VAS, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 22.10.2019, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.