OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema Gradiške Laze – Spodnja Jablanica

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 29.08.2019, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.