OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema GABROVKA-HOHOVICA

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča  uporabnike pitne vode iz vodovoda GABROVKA, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz zajetja Hohovica, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhati. Ukrep prekuhavanja, ki je veljal za naselja Klanec in delno Gabrovka (nižje ležeči del) je  preklican. 

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 22.08.2018, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.