OBVESTILO PODJETJA CEROZ d.o.o., ki je upravjalec deponije kamor KSP Litija odlaga večina odpadkov!

OBVESTILO PODJETJA CEROZ d.o.o., ki je upravjalec deponije kamor KSP Litija odlaga večina odpadkov!

Obveščamo vse uporabnike storitev, da s 1. aprilom 2019 veljalo nove cene ravnanja z odpadki. Cene je v skladu z 8. in 21. členom Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občnskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov potrdil in sprejel Svet CEROZ, na podlagi mnenja Strokovne komisije.

več na povezavi …