OBVESTILO O ZAPORI PLOČNIKOV IN CEST V MESTU LITIJA

Podjetju GVO d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana se dovoljuje delna zapora naslednjih cest in pločnikov v mestu Litija:

  • Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208351 (Predilniška – Graška), pločnik in cesta
  • Lokalna krajevna cesta LK 208631 (Predilniška Ulica), cesta
  • Lokalna krajevna cesta 208651 (Na Gričku), cesta
  • Lokalna krajevna cesta LK 208661 (Naselje 25.maja I), LK 208665 (Naselje 25.maja V), javna pot 708002 (Naselje 25.maja IV), JP 708001 (Naselje 25.maja III), LK 208631 (Predilniška Ulica) in LK 208602 (Marokova Pot II), cesta, zelenica
  • Lokalna krajevna cesta 208632 (Predilniška Ul-Povezava), cesta

Začasna delna zapora pločnikov in cest se dovoljuje od dne 23. 2. 2018 do dne 30. 3. 2018, zaradi izgradnje optičnega omrežja.