OBVESTILO O ZAPORI LOKALNE CESTE SLAP.-JEVNICA-KRESNICE-LITIJA

Občina Litija obvešča o delni zapori lokalne ceste lokalne ceste LC 69031 (Slap.-Jev.-Kres.-Litija), kot je označeno v karti na povezavi.

Začasna delna zapora se bo izvajala od dne 9. 4. 2018 do dne 31. 5. 2018, zaradi obnove gospodarskega objekta, ki je zgrajen na zemljišču s parc. št. 453/1 k.o. Kresnice.

Zapora se dovoljuje Koviču Bojanu, Kresniške poljane 3, 1281 Kresnice.