OBVESTILO O ZAPORI CEST ZARADI PRIREDITVE FESTIVAL SKUPNOSTI

Občina Litija obvešča o začasnI popolnI zapori lokalne zbirne mestne ceste LZ 208371 (Cesta Kom. Staneta), odsek od križišča z lokalno zbirno mestno cesto LZ 208321 (Ul. Mire Pregljeve-Grbin) do Vrtca Litija, parkirišča pri Športni dvorani v Litiji (parc. št. 92/2 k.o. Litija) in parkirišča pri Vrtcu Litija.

Začasna popolna zapora se dovoljuje zaradi izvedbe prireditve »Festival skupnosti 2018«, ki bo dne 16. 6. 2018 od 7.00 do 13.00 ure. Zapora parkirišča pri Športni dvorani v Litiji in parkirnih mest pred objektom Vrtca Litija se izvede, dne 15. 6. 2018 ob 20.00 uri in sta zaprta do dne 16. 6. 2018 do 13.00 ure.