OBVESTILO O ZAPORI CEST OB PUSTNIH PRIREDITVAH V LITIJI

Občina Litija obvešča, da bodo za namen izvedbe pustnih prireditev v Litiji zaprte navedene ceste.

Debeli četrtek:
8. 2. 2018 od 6.00 ure do 15.00 ure: zapora lokalne zbirne mestne ceste LZ 208361 (Trg Svobode – Valvazorjev trg), od Lekarne do odcepa za Jerebovo ulico.

Pustna sobota, povorka:
10. 2. 2018 od 12.00 ure do 17.00 ure bodo zaprte navedene ceste:
– Lokalna cesta LC 69031 (-Jev.-Kres-Litija) od Lekarne do AMD Litija
– Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208361 (Trg Svobode – Valvazorjev trg), od Lekarne do Ulice Mire Pregljeve
– Lokalna krajevna cesta LK 208471 (Frtica I)
– Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208321 (Ulica Mire Pregljeve-Grbin)
– Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208371 (CKS)
– Lokalna krajevna cesta LK 208421 (Brodarska Ulica)
– Lokalna krajevna cesta LK 208423 (CKS – Brodarska)
– Parkirišče s parc. št. 54 k.o. Litija (modra cona).

Pustna sobota, Živ – Žav:
10. 2. 2018 od 6.00 ure do 13.00 ure: zapora lokalne zbirne mestne ceste LZ 208321 (Ulica Mire Pregljeve-Grbin), od uvoza na parkirišče Občine Litija in do uvoza za Cesto Komandanta Staneta.

Pustni torek:
13. 2. 2018 od 6.00 ure do 14.00 ure bosta zaprti navedeni cesti: 
– Lokalna zbirna mestna cesta LZ 208361 (Trg Svobode – Valvazorjev trg), od Lekarne do Centromerkurja,

– Lokalna krajevna cesta LK 208471 (Frtica I) do križišča z Ulico Mire Pregljeve