OBVESTILO O ZAPORAH CEST ZARADI PRIREDITVE »Ulična četvorka 2018«

Občini Litija, Jerebova ulica 14, Litija se dovoljuje zapora lokalne zbirne mestne ceste LZ 208361 (Trg Svobode-Valvazorjev trg), od lekarne do odcepa za Jerebovo ulico, zaradi izvedbe prireditve in njeno uporabo.

Začasna popolna zapora ceste se dovoljuje dne 18. 5. 2018 od 9.00 do 13.00 ure, zaradi izvedbe »Ulične četvorke 2018«.