OBVESTILO O DELNI ZAPORI CESTE PRI H.Š. BREG 7

Občina Litija obvešča o delni zapori lokalne krajevne ceste LK 208081 (Breg 7) zamenjave strešne kritine na objektu Breg 7.

Začasna delna zapora ceste se dovoljuje od dne 9. 4. 2018 do dne 30. 4. 2018.

Zapora se dovoljuje Miji in Jožetu Mahkovcu, Breg 7, 1270 Litija