OBVESTILO O DELNI ZAPORI CEST V KS BREG PRI LITIJI

Občina Litija obvešča o delni zapori  naslednjih cest v KS Breg pri Litiji:
– Javna pot JP  710121 (Breg skozi vas)
– Javna pot JP 708281 (Breg-Tenetiše)
– Javna pot JP 708282 (Novo naselje Breg)
– Javna pot JP 708283 (Tenetiše 1)
– Javna pot JP 708284 (Tenetiše 2)

Delna zapora cest se dovoljuje od dne 13. 7. 2018  do dne 31.8.2018, zaradi izgradnje optičnega omrežja.

Zapora se dovoljuje podjetju GVO d.o.o, Ljubljana.