OBVESTILO O DELNI IN POPOLNI ZAPORI GRAŠKE CESTE

Občina Litija obvešča o delni in popolni zapori lokalne krajevne ceste LK 208672 (Graška cesta (Zajc) zaradi gradnje vodovodnega omrežja.

Začasna delna zapora se bo izvajala od dne 6. 4. 2018 do dne 17. 4. 2018, popolna zapora pa dne 6. 4. 2018 od 8.00 do 12.00 ure.

Zapora se dovoljuje Selan Maji in Turudiču Gorazdu, Jerebova ulica 6, 1270 Litija.