OBVESTILO – MOTENA OSKRBA S PITNO VODO ŠMARTNO, Črni potok, Cerkovnik, …

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Šmartno, da bo zaradi vzdrževalnih del na omrežju, danes motena oskrba s pitno vodo na območju Črnega potoka, Cerkovnika, Tomažinove ulice in Valvazorjeve ulice!

Zahvaljujemo se vam za vašo strpnost in  razumevanje!