OBVESTILO – Motena oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema GABROVKA

SPOŠTOVANI UPORABNIKI PITNE VODE !

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., obvešča uporabnike pitne vode iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo GABROVKA, da bo izvajalo redna vzdrževalna dela na zajetju Hohovica, čiščenje vodohranov in izpiranje cevovodov v času:

od 17.oktobra do 20.oktobra 2017.

Oskrba z vodo bo motena ali celo prekinjena v krajših časovnih intervalih v dopoldanskem času. Poleg čiščenja vodohranov ter izpiranja cevovodov bo izvedena tudi dezinfekcija z ustreznim klorovim preparatom v koncentracijah, ki so dopustne za pitno vodo.

Po ponovni vzpostavitvi oskrbe s pitno vodo, vas prosimo, da na svojih pipah iztočite nekaj vode in tako izperete svoj cevovod. Vsak poseg lahko povzroči luščenje oblog na cevovodih in posledično je lahko voda za krajši čas motna. Z izpiranjem vašega cevovoda boste poskrbeli za varnejšo oskrbo s pitno vodo.

Ukrep prekuhavanja vode v naseljih oskrbovanih iz zajetja Hohovica, ki je bil uveden 02.10.2017, velja do preklica. Ukrep je bil uveden zaradi neskladnega vzorca pitne vode odvzetega v okviru notranjega nadzora.

Voda mora burno vreti vsaj 1 minuto, zaradi večje varnosti pa je priporočeno, da naj voda vre tri minute. V kolikor je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prekuhane tkanine, ali skozi čist papirnat filter (na primer: filter za kavo).

Zahvaljujemo se vam za vašo strpnost in razumevanje!

povezana na dokument