Obvestilo uporabnikom storitev GJS zbiranja komunalnih odpadkov količine zbranih in zaračunanih komunalnih odpadkov v letu 2016

Storitev zbiranja komunalnih odpadkov in javno infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov med letom zaračunavamo na podlagi ocenjenih količin zbranih odpadkov glede na preteklo leto. Konec leta, ko so znane dejanske količine zbranih odpadkov za obdobje od januarja 2016 do decembra 2016, se v primeru večjih razlik izvede poračun količin komunalnih odpadkov. Spodnja preglednica prikazuje količine dejansko zbranih, in zaračunanih (akontacij, brez poračuna) komunalnih odpadkov:

 

   povezava na tabelo …