Obvestila o pitni vodi

OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema ČATEŠKA GORA – GABRSKA GORA

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo ČATEŠKA GORA – GABRSKA GORA, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 16.11.2017, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.

 

Pripravila:
Marta Peršin, univ.dipl.kem.

OBVESTILO – Prekuhavanje iz vodovodnega sistema GRILOVEC

UPORABNIKI PITNE VODE
IZ SISTEMA OSKRBE S PITNO VODO
GRILOVEC

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo GRILOVEC, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Vzrok prekuhavanja so neskladni vzorci pitne vode odvzeti v okviru notranjega nadzora.

Ukrep velja do preklica!

Povezava na dokument!   Navodila o prekuhavanju vode!

OBVESTILO – Prekuhavanje iz vodovodnega sistema GABROVKA-HOHOVICA

UPORABNIKI PITNE VODE
IZ SISTEMA OSKRBE S PITNO VODO
GABROVKA-HOHOVICA

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo GABROVKA-HOHOVICA za naselja Moravče, Tlaka, Brezje, Klanec in delno Gabrovka (nižje ležeči del), da je potrebno vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. 

Ukrep velja do preklica!

Povezava na dokument!   Navodila o prekuhavanju vode!