Obvestila

JAVNA DRAŽBA ZA PRETOVORNO POSTAJO

JAVNA DRAŽBA ZA PRETOVORNO POSTAJO

Javna dražba za pretovorno postajo iz ukinjenega zbirnega centra Širjava pri Ponovičah  se bo vršila dne 27.7.2017 v prostorih Občine Litija, 3. nadstropje ob 14.00. uri. povezava …

 

Obvestilo uporabnikom za oskrbe s pitno vodo glede sporočanja stanja vodomera

Uporabnike obveščamo, da je možno sporočanje stanja vodomera samo preko www.komunala.info, po pošti ali osebno na sedežu podjetja najkasneje do zadnjega v mesecu za tekoči mesec. Uporabnike opozarjamo, da bomo zaradi avtomatizacije obračuna, kasneje sporočena stanja vodomerov upoštevali pri naslednjem obračunu (datum odčitka pomeni datum popisa vodomera). Sporočanje stanja vodomerov preko e-pošte stevci@ksp-litija.si ni več možno

… povezava na dokument

Obvestilo uporabnikom storitev GJS zbiranja komunalnih odpadkov količine zbranih in zaračunanih komunalnih odpadkov v letu 2016

Storitev zbiranja komunalnih odpadkov in javno infrastrukturo zbiranja komunalnih odpadkov med letom zaračunavamo na podlagi ocenjenih količin zbranih odpadkov glede na preteklo leto. Konec leta, ko so znane dejanske količine zbranih odpadkov za obdobje od januarja 2016 do decembra 2016, se v primeru večjih razlik izvede poračun količin komunalnih odpadkov. Spodnja preglednica prikazuje količine dejansko zbranih, in zaračunanih (akontacij, brez poračuna) komunalnih odpadkov:

 

   povezava na tabelo …