Obvestila o pitni vodi

OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema VODICE

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodovo VODICE, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 31.01.2018, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.

OBVESTILO – PREKLIC prekuhavanja iz vodovodnega sistema GABROVKA-HOHOVICA

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča uporabnike pitne vode iz vodovoda GABROVKA, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz zajetja Hohovica, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhati. Ukrep prekuhavanja, ki je veljal za naselja Moravče pri Gabrovki, Tlaka, Brezje, Klanec in delno Gabrovka (nižje ležeči del) je preklican.

Rezultati preizkusov vseh vzorcev pitne vode odvzetih, 20.12.2017, izkazujejo skladnost s Pravilnikom o pitni vodi.

 

OBVESTILO – Prekuhavanje iz vodovodnega sistema GRILOVEC

UPORABNIKI PITNE VODE
IZ SISTEMA OSKRBE S PITNO VODO
GRILOVEC

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo GRILOVEC, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati. Vzrok prekuhavanja so neskladni vzorci pitne vode odvzeti v okviru notranjega nadzora.

Ukrep velja do preklica!

Povezava na dokument!   Navodila o prekuhavanju vode!