Obvestila

OBVESTILO – Prekuhavanje vode iz sistema Vodice

UPORABNIKI PITNE VODE
IZ SISTEMA OSKRBE S PITNO VODO
VODICE

OBVESTILO

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz sistema za oskrbo s pitno vodo VODICE, da je treba vodo pred uporabo za prehranske namene prekuhati.

Ukrep velja do preklica!

 

Povezava na dokument!   Navodila o prekuhavanju vode!

AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV V LETU 2017 nastalih v gospodinjstvih

Na območju občine Litija in na območju občine Šmartno pri Litiji bo akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov nastalih v gospodinjstvih, izvedena s premično zbiralnico, v septembru 2017.

Čas zbiranja in razpored lokacij, na katerih bomo v letu 2017 lahko oddajali nevarne
odpadke nastale v gospodinjstvih, je naslednji:   sledi povezavi