INVESTICIJSKI PROJEKTI

VODOVOD LITIJA

Na Dobravi (Litija) na Kidričevi cesti, je od objekta Kidričeva cesta 25B do objekta Kidričeva cesta 16, ter od objekta Kidričeva cesta 9 do objekta Prisojna ulica 1 predvidena izvedba obnove sekundarnega vodovoda.

VODOVOD GRADIŠKE LAZE – SPODNJA JABLANICA

V naselju Spodnja Jablanica (Šmartno pri Litiji) je  od objekta Spodnja Jablanica 5 do objekta Spodnja Jablanica 2e predvidena izvedba obnove sekundarnega cevovoda.

VODOVOD GABROVKA

V letošnjem letu je predvidena izgradnja transportnega vodovoda od vodohrana Gabrovka do vodohrana Tihaboj in sanacija obstoječega vodohrana Rigelj ter izgradnja novega črpališča v vodohranu Rigelj na vodovodnem sistemu Gabrovka.