VODOVOD HOTIČ

V mesecu juniju 2018 bomo pričeli z izgradnjo povezovalnega cevovoda med naseljem Jesenje-Bitiče.

Izvedla se bo povezava med vodovodnim sistemom Ribče-Jesenje in vodovodnim sistemom Hotič, za dovod novega vodnega vira v vodovodni sistem Hotič.

Začetek gradnje je predviden v ponedeljek 11.6.2018 v naselju Jesenje, zaključek gradnje je predvidoma na koncu meseca avgusta 2018.


VODOVOD LITIJA

Na Dobravi (Litija) na Kidričevi cesti, je od objekta Kidričeva cesta 25B do objekta Kidričeva cesta 16, ter od objekta Kidričeva cesta 9 do objekta Prisojna ulica 1 predvidena izvedba obnove sekundarnega vodovoda.

VODOVOD GRADIŠKE LAZE – SPODNJA JABLANICA

V naselju Spodnja Jablanica (Šmartno pri Litiji) je  od objekta Spodnja Jablanica 5 do objekta Spodnja Jablanica 2e predvidena izvedba obnove sekundarnega cevovoda.