Nove predvidene investicije!

1. Vodovod Kresnice, Predvidena je širitev javnega vodovoda Kresnice (tlačni primarni vod ter oskrbovalni sekundarni vod v skupni dolžini 1.070 m) ter izgradnja novega vodohrana Kresnice s prostornino 100 m3, za oskrbo zgornjega dela naselja Kresnic. V okviru širitve javnega vodovoda Kresnice se bo izvedla tudi rekonstrukcija ceste LC 208282 Kresnice-Golišče-Jevnica (cesta na Kresniški vrh) v dolžini 515 m. Dela na vodovodu bodo zaključena predvidoma do konca maja 2019, dela na rekonstrukciji ceste pa do konca oktobra 2018.
2. Vodovod Golišče-Veliki vrh, Predvidena je širitev javnega vodovoda Litija za zagotovitev novega vodnega vira za javni vodovodni sistem Golišče. Dela se bodo začela izvajati v mesecu oktobru 2018, izgradnja sekundarnega voda Bedenov graben. V okviru investicije se bo zgradil nov tlačni vod s tremi črpališči. V naselju Veliki vrh se bo vzporedno s tlačnim vodom zgradil oskrbovalni vod. Za naselje Veliki vrh se bo zgradil novi vodohran 100 m3. Predviden zaključek investicije je konec septembra 2020.

Uvedba QR kode na plačilnih nalogih

Z aprilom uvajamo nov plačilni nalog s kodoQR (UPN QR). Koda vam omogoča hitrejši in sodobnejši način plačevanja preko mobilne banke, bankomatov, plačilnih avtomatov, ki so opremljeni s čitalci QR kode ter zmanjšuje možnost napak pri vnosu podatkov na plačilnih mestih in preko mobilne banke.