NAMERO O ODDAJI V NAJEM – DOLE

NAMERO O ODDAJI V NAJEM
Predmet neposredne pogodbe:
stanovanje št. 11, ID 1842-260-11, na naslovu DOLE PRI LITIJI 27, DOLE PRI LITIJI
stanovanje št. 12, ID 1842-260-12, na naslovu DOLE PRI LITIJI 27, DOLE PRI LITIJI

 

… več na povezavi

Nove predvidene investicije!

1. Vodovod Golišče-Veliki vrh, Predvidena je širitev javnega vodovoda Litija za zagotovitev novega vodnega vira za javni vodovodni sistem Golišče. Dela se bodo začela izvajati v mesecu oktobru 2018, izgradnja sekundarnega voda Bedenov graben. V okviru investicije se bo zgradil nov tlačni vod s tremi črpališči. V naselju Veliki vrh se bo vzporedno s tlačnim vodom zgradil oskrbovalni vod. Za naselje Veliki vrh se bo zgradil novi vodohran 100 m3. Predviden zaključek investicije je konec septembra 2020.